Følg

Oprettelse af foldere

Opsætning – Advo+ Opsætning – AdvoOffice – Dokument opsætning.

Vælg punktet ”Dokumenttype hierarki”.

 

Start med at oprette dokumenttyper i kolonnen ”Dokumenttype”. Klik på pilen til højre hvorefter ”Dokumenttype Oversigt” åbnes.

Her oprettes kode og navn. Afslut med OK. Esc. for at returnere til "Dokumenttype hierarki".

Indtast Dokumenttype i kolonnen og kolonnen ”Mappe” udfyldes nu automatisk med dokumenttype navn.

 

 

Foldere, som skal være tilgængelige på samtlige sagstyper, oprettes uden værdi i kolonnen ”Sagstype”.

  • Ønskes det, at den pågældende folder kun skal være tilgængelig på en bestemt sag, udfyldes kolonnen ”Sagsnr.”.

I kolonnen ”Standard Outlook-folder” sættes flueben, hvis man ønsker, at denne folder skal være default folder i Outlook i forbindelse med email-arkivering.

I kolonnen ”Underdokumenttype 1” er der mulighed for at lave undermapper til den primære mappe.

I kolonnen ”Beskrivelse” er der muligt at lave en uddybende beskrivelse, hvis det er nødvendigt.

Kolonnen ”Sidste mappenavn” udfyldes med hele navnet på dokumenttypen (Dokumenttype Oversigt).

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.