Følg

Konkurs - krav

§ 82 - Seperatistkrav
En ejer af et aktiv i konkursboet - f.eks. hvis konkursboet har lejet en vaskemaskine hos Leasy - så indgår aktivet ikke i boet.

§ 93-krav - Massekrav af 1. klasse
Omkostninger ved konkursens indledning og behandling, samt gæld der pådrages boet under dettes behandling.

§ 94-krav - Massekrav af 2. klasse
Omkostninger ved forudgående forsøg på samlet gældsordning, likvidation, eller beta-lingsstandsning (men kun hvis gælden er godkendt af tilsynet) samt skifteafgiften (1% af aktivmassen, dog min. kr. 2.500 og max. kr. 10.000).

§ 95-krav - Priviligerede krav
Krav på løn, feriegodtgørelse, erstatning for ansættelsesforholdets afbrydelse (bl.a. løn indtil opsigelse kunne være sket), fratrædelsesgodtgørelse m.v., men ikke krav på refusion af udlæg, herunder kørselsgodtgørelse.

Tilgodehavendet skal opgøres og anmeldes som bruttokravet før fradrag af A-skat og ar-bejdsmarkedsbidrag.

§ 96-krav - Fortrinstillede krav
Offentligretlige afgiftskrav, herunder afgifter på spiritus, tobak, is, sodavand, chokolade, mineralolieprodukter m.v.

§ 97-krav - Simple krav
Almindelige krav, bortset fra krav omfattet af Konkurslovens §98, jf. nedenfor pkt. 3.3.6.

§ 98-krav - Efterstillede krav
Krav på renter efter dekretdagen, bøder og gavekrav.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.