Følg

Faktureringskørsel - Automatisk oprettelse af fakturaer

Under Sagsbehandling / Periodiske aktiviteter er der mulighed for "Faktureringskørsel". Det er en kørsel, der automatisk opretter fakturaer ud fra opsætning på hhv. Klienters eller Sagers faktureringskørselsopsæt.

Når der vælges "Faktureringskørsel", kan man sætte filter på ønskede sager, klienter eller andre kriterier fra sagskortet.På fanebladet "Indstillinger" oplyses periode for hhv. udlæg og indbetalinger samt tidsposter.Efter kørslen er kørt, oplyses hvor mange fakturaer der er oprettet, og de kan nu findes under Sagsbehandling / Afregning / Salærnota, og er klar til bogføring.

Opsætning sker på hhv Klientkortet eller sagskortet. På knappen "Klient" på klientkortet eller "Sag" på sagskortet vælges F"aktureringskørsel opsæt".Bemærk, at der er en bug, der bevirker, at opsætning kun fungerer på sagsniveau. Der er en hotfix til Advo+2012 for at rette det - ReqHf_KB4770_138023.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.