Følg

Opsætning af Links


Ved brug af denne funktion, er det muligt på sagen i Advo+ at rekvirere f.eks. vedtægter hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og via en tekstboks registrere udlægget på sagen.

Det er muligt at oprette links til bestemte sagstyper. Her er f.eks. lavet til sagstypen ”Sel” (selskabssager). Hvis sagstypen ikke udfyldes, vil linket kunne anvendes fra alle sagstyper.

Herudover opsættes, hvilken kassekladde beløbene skal registres på, hvilken modkonto samt beløb. Det er også muligt at opsætte, hvorvidt beløbet skal kunne ændres, når man trækker oplysningerne på sagen. Se nedenfor:

Opsætning – Advo+ Opsætning – Sagskort Linksopsætning

På sagskortet er fanen "Links". Her vil de links, som er tilknyttet den aktuelle sagstype kunne ses. 

Når man har rekvireret ydelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og forlader hjemmesiden, kommer der en tekstboks op, som spørger om udgiften skal bogføres på sagen.

Her kan man ændre bogføringstekst, beløb mm.

 

Man vil så kunne bogføre kassekladden dagligt fuldstændig på samme måde som øvrige kassekladder.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.