Følg

RKI - Liste over fejlkoder ved indberetning

Her er listen over fejlkoder som Navision kan meddele, når man indberetter til RKI.
Kunden få meddelelse:
Fejl ved debitor ’xxxxx’
Fejlkode nr. yyy


Koderne følger nedenfor:

001 Kundenr. ugyldigt
002 Kundenr skal udfyldes
003 Adv./adm. Kundenr. ugyldigt
004 Referencenr. er brugt i forvejen
005 Referencenr. skal udfyldes
006 Skyldnertype ugyldig.
007 Skyldnertype skal udfyldes
008 Skyldnernr. skal udfyldes
009 Skyldnernr. ugyldigt
010 Skyldnernr. må ikke udfyldes
011 Fundamentskode skal udfyldes ved indberetning
012 Fundamentskode kan ikke anvendes
013 Journalnr./AdvokatRefnr. er brugt i forvejen
014 Fundamentsdato ugyldig -skal være f.eks. 01012000
015 Fundamentsdato skal udfyldes ved indberetning
016 Referencenr. ugyldigt – må ikke indeholde CPR-nummer
017 Beløb ugyldigt
018 Beløb skal være over min. grænse på 20000 øre
019 Beløb skal udfyldes ved indberetning
020 Firmanavn indeholder ikke gyldig selskabsbetegnelse
021 Firmanavn må ikke indeholde selskabsbetegnelse for selvstændige
022 Journalnr. Skal udfyldes hvis sagen håndteres af en aut. Advokat
023 Rykkernr. Ugyldigt
024 Rykkernr. skal udfyldes
025 Myndighedsnr. Ugyldigt
026 Myndighedsnr. Skal udfyldes
027 Firmanavn skal udfyldes hvis skyldnertype er S eller F
028 Firmanavn må ikke udfyldes
029 Personnavn skal udfyldes hvis skyldnertype er P eller S
030 Personnavn skal indeholde mindst to navne
031 Personnavn må ikke udfyldes
032 C/o navn skal indeholde mindst to navne
033 Telefonnr. Ugyldigt -skal være f.eks. 86800344
034 Fødselsdato ugyldig -skal være f.eks. 05051968
035 Person skal være fyldt 18 år
036 CVRnr. Ugyldigt -skal være f.eks. 63670928
037 CVRnr må ikke være udfyldt
038 Adressekode ugyldig
039 Adressekode må kun anvendes af offentlige myndigheder
040 Adresse ikke udfyldt
041 Fejl i vejnavn
042 Postnr. Ugyldigt
043 Postnr. skal udfyldes
044 Postnr. findes ikke
046 Beskyttet adresse felt ugyldigt
047 Sletteårsag ugyldig
048 Sletteårsag skal udfyldes
049 Referencenr. Eller skyldnernr. skal udfyldes
050 Indberetning findes ikke
051 Må kun anvendes af autoriserede advokater på virksomheder der ikke har abonn. hos RKI
052 Må kun anvendes af autoriserede advokater
053 Må kun anvendes af administratorer og autoriserede advokater
054 Må ikke anvendes på Strøgkunder ’SK’
055 Må ikke flyttes til kundenr med anden fundamentgruppe
061 Myndighedsnummer findes ikke
062 Journalnr ugyldigt -må ikke indholde CPR-nummer
063 Flytning ikke lovlig
064 Beløb skal være over min. grænse på 100000 øre
065 Navn må ikke indeholde selskabsbetegnelse
066 Referencenr. ugyldigt – må kun indeholde danske bogstaver, tal, ’-’, ’.’ og ’/’
067 Indberetningen findes i forvejen
068 Indberetningen kan ikke findes
078 Brugerident skal udfyldes
079 Brugerident ugyldig
080 Password ugyldigt
081 Under behandling
082 Kreditor er ikke kunde hos RKI
084 Firmatype må ikke indberette (firma har opsagt RKI aftale)
404 Kommer hvis Web-adressen for RKI er forkert. Rette adresse er: https://webservices.rki.dk/.
997 Intern fejl
999 Har ikke rigtig længde

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.