Følg

Registrering af valutaposteringer

Lidt generelt om valutakoder:

Der findes flere måder at registrere posteringer i udenlandsk valuta på.

En af måderne er, at anvende de valutakoder, som er oprettet i Navision. Denne måde er den mest logiske måde at bogføre valuta-posteringer på – og er derfor kort beskrevet nedenfor.

For at en postering i en bestemt valuta kan registreres, skal denne valuta være oprettet i Navision. De oprettede valutaer kan ses under Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valuta.


 

Kursen for de relevante valutaer kan ses ved at klikke på knappen ”Kurser”. Kurserne, og ikke mindst startdatoen for kursen, er meget vigtigt. Kurserne i datointervallerne (hvis der er mere end en dato) er afgørende for valutaens kurs på bilagsdatoen, når der registreres i f.eks. kassekladden.


Registrering af posteringer:


I kassekladden er felterne "Valutakode", "beløb" samt "beløb (RV)" vigtige i forbindelse med registreringen af posteringer i valuta.


 

I feltet valuta angives den valutakode, som posteringen ønskes bogført i. Valutakoden skal være oprettet i Navision, jf. tidligere beskrivelse. De oprettede valutaer kan ses/vælges i oversigten ved hjælp af F6.

I beløbsfeltet angives det beløb, som fremgår af bilaget/posteringsgrundlaget. Beløbet skal være i den valuta, som er angivet i feltet valutakode” – eksempelvis i EUR.

I feltet "Beløb (RV)" vises nu posteringsbeløbet i valuta omregnet til danske kr. Valutabeløbet er hermed omregnet på baggrund af de i Navision eksisterende valutakoder. (”Beløb (RV)” betyder, at det er regnskabsvalutaen, som vises her. Altså DKK).

Skulle der opstå et tilfælde, hvor den i Navision eksisterede kurs ikke er nøjagtig nok, kan et manuelt omregnet beløb angives i feltet ”Beløb (RV)”. Resultatet bliver, at der anvendes en anden kurs - netop for denne postering. Dette vises i skærmbilledets anden posteringslinie.

Såfremt sidstnævnte måde til valutaposteringer anvendes, skal den anvendes med forsigtighed.

Husk, at feltet ”Beløb” altid er i den valuta som fremgår af feltet ”Valutakode” og feltet ”Beløb (RV) er posteringens værdi i DKK.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.