Følg

Hvorfor kommer meddelelsen: Positiv skal være Ja / Nej i Klientpost Løbenr.='xxx'?

Når man i forbindelse med en bogføring vælger at påføre et ”Udligningsbilagsnr.” skal udligningsbilagets beløb have omvendt fortegn, end beløbet på den linie der skal bogføres.


Hvis linien der skal bogføres har et beløb som er positivt (større end 0), skal beløbet i udligningsbilaget være negativt (mindre end 0). Hvis dette ikke er tilfældet, fremkommer følgende fejl.

Hvis linien, der skal bogføres, har et beløb som er negativt (mindre end 0), skal beløbet i udligningsbilaget være positivt (større end 0). Hvis dette ikke er tilfældet, fremkommer følgende fejl.

 For at komme videre bliver du nødt til at lokalisere den linie, som har et udligningsbilag med omvendt fortegn.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.