Følg

Difference i udestående fordringer og tilsvar


Det er et problem, der ind imellem dukker op. Det skyldes som oftest:

  • Man ved der er indkommet en indbetaling (eller afventer et udlæg) på en sag, som endnu ikke er bogført i systemet. Så laver man alligevel en faktura og medtager indbetaling/udlæg som en manuel linje i fakturaen. Efterfølgende bogføres indbetalingen/udlægget, som oftest vil ske med en dato, der ikke er den samme som fakturadatoen. Det giver rod.
  • Man er kommet til at bogføre med en dato, der ligger ”frem i tid”. Sker oftest omkring årsskiftet, hvor man glemmer at indtaste årstal for ”gammelt år”.
  • Der er bogført en manuel postering på konto for tilsvar eller udeståender.
  • Der kan være tale om en gammel postering (faktura), hvor man i Advo+ i en meget tidlig version kunne ændre fakturamodtager til en anden klient. Det giver rod både ved faktura og en efterfølgende indbetaling.


Det er noget der kan tage tid at gennemgå. Dels er du nødt til at vide, hvornår fejlen opstår. Det vil sige, typisk udskriver man rapporten for en måned tilbage ad gangen ”tilbage” fra det tidspunkt, hvor differencen opstår, til man får en periode, hvor der ikke er nogen difference. Så går man alle klienter og sager igennem på den første liste, hvor differencen efterfølgende opstår for at se, om der er noget med datoer eller lignende. Alternativt kan man angive samme datoperiode på kontienes tilsvar og udeståender. Men der er noget der tager lang tid, og nogen gange finder man det ikke.

Uanset hvilken af årsagerne der måtte være tale om, og om det lykkedes at finde årsagen, kan man i nogle tilfælde være nødsaget til at bogføre direkte på kontiene for tilsvar og tilgodehavender.

Hvis man finder årsagen, men ikke kan ”bogføre sig ud af den”, plejer det ofte at være nok overfor revisor.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.